Обізвали працівника дармоїдом та паразитом в газеті – як захистити свою честь та гідність.

Цивільне провадження

Чи може юридична особа поширювати образливу інформацію про працівників ? Що буде , якщо така інформація буде поширена в газеті підприємства та міститиме лайливі слова ? Чи слова «дармоїд» та «паразит» є образливими ?

Обставини справи.
Позивач за позовом про захист честі та гідності до фізичної особи зазначив наступні обставини справи: «Позивач ОСОБА_3, звернулася до суду з позовною заявою до відповідача ОСОБА_4 акціонерного товариства «Обєднана гірничо-хімічна компанія», в особі відокремленого підрозділу філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”,про захист честі та гідності шляхом спростування недостовірної інформації.

До останнього часу, тиск відповідача на неї щодо спонукання її звільнитися з посади на якій вона працює, був більш-менш коректним, однак 21.12.2017 року в друкованому органі відповідача, газеті «ГАЗЕТА МОГО КОМБІНАТУ» № 42 (53) на сторінці 2, була оприлюднена стаття «Вони ганьблять професію гірника», в якій відповідачем була поширена про неї недостовірна інформація, яка при цьому була негативна та образлива у відношенні неї, тобто така, що порушує її немайнове особисте благо у вигляді честі, гідності та ділової репутації, а саме: абзац 3 статті «Чому більшості колективу ВГМК оплата праці дається тяжко, а іншим, дармоїдам без перебільшення, таким як: …ОСОБА_3.. отримати зарплату не вимагає жодних зусиль!..», абзац 8 статті «Саме тому…ОСОБА_3.. не викликають жалю та співчуття. Вони мають припинити паразитувати на трударях Вільногірського комбінату…
Те, що вказана негативна інформація поширена відповідачем стосувалося саме її, підтверджується крім зазначення у статті її прізвища та ініціалів, також надрукованій на цій же сторінці газети, фотокопією листа за підписом директора філії ОСОБА_5 на її ім’я, у якому він пропонує їй тимчасово перейти на іншу роботу на час простою з 11.12.2017 року. Те, що вона є дармоїдом та паразитує на трударях Вільногірського комбінату, є інформацією безумовно недостовірною, негативною та такою, що принижує її честь, гідність та ділову репутацію в очах оточуючих, в тому числі численних працівників підприємства, які її особисто знають, приймаючи до уваги, що вона працює згідно трудового договору, якій був фактично поновлений судовим рішенням, отримує заробітну плату у відповідача на підставі норм КЗпП України та Закону України «Про оплату праці», а тому відповідач не мав права інформувати невизначне коло осіб, що вона є дармоїдом та особою яка паразитує на працівниках філії ВГМК.
При цьому слова «дармоїд» та «паразит», якими її назвав у своєї газетній статті відповідач, є лайливими та образливими словами. Ця негативна, недостовірна інформація відносно неї,
була доведена відповідачем до відома невизначеного кола осіб, приймаючі до уваги, що тираж випуску газети «ГАЗЕТА МОГО КОМБІНАТУ» № 42(53) від 21.12.2017 року, складав 1600 екземплярів.
Тому просить захистити її честь та гідність, шляхом визнання недостовірною, як таку, що принижує її честь та гідність інформацію, викладену ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», в особі філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», у випуску газети «ГАЗЕТА МОГО КОМБІНАТУ» від 21.12.2017 року № 42(53) на сторінці № 2 в статті «Вони ганьблять професію гірника», а саме, «що вона є без перебільшення дармоїдом та паразитує на трударях Вільногірського комбінату», зобов’язати ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», в особі філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», протягом місяця з дня набрання рішенням суду законної сили, спростувати зазначену недостовірну, як таку, що принижує її честь та гідність інформацію, надрукувавши у запланованому найближчому випуску газети «ГАЗЕТА МОГО КОМБІНАТУ» спростування вищевказаної недостовірної інформації про неї, під рубрикою «Спростування» тим же шрифтом, що й оприлюднена раніше недостовірна інформація.»

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Мотивація суду першої інстанції.
Фундаментальними принципами Європейського суду згідно з його практикою щодо статті 10 Конвенції є те що, свобода вираження поглядів складає одну з важливих підвалин демократичного суспільства. Однак стаття 10, не гарантує необмежену свободу вираження поглядів, особливо у випадках, коли така інформація, яку публікують в пресі, швидше за все зробить серйозний вплив на репутацію та права приватних осіб (дифамація) (справа «Фатуллаєв проти Азербайджану», скарга № 40984/07, параграф 100, рішення від 22 квітня 2010 року).
Преса виконує найважливішу функцію в демократичному суспільстві. При цьому вона не повинна виходити за певні рамки, в тому числі щодо репутації та прав інших свобод і необхідності запобігання розкриття конфіденційної інформації (рішення Європейського суду від 24 лютого 1997 року по справі «ОСОБА_7 і Гейселс проти Бельгії).

Як вбачається з матеріалів справи, позивачка обґрунтовуючи підстави позову, посилалася на те, що 21.12.2017 року в друкованому органі відповідача, газеті «ГАЗЕТА МОГО КОМБІНАТУ» № 42(53) на сторінці № 2 була оприлюднена стаття «Вони ганьблять професію гірника» (а.с.12), в якій відповідачем була поширена про неї недостовірна інформація, яка при цьому була негативна та образлива у відношенні неї, тобто така, що порушує її немайнове особисто благо у вигляді честі, гідності та ділової репутації.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.01.2018 р. № НОМЕР_1, відомостей про реєстрацію «Газета мого комбінату» в даному реєстрі не знайдено, а отже вона не має статусу юридичної особи. В свою чергу, в самій газеті (на останньому аркуші -в кінці), зазначено, що це газета філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», засновник – ПАТ «Обєднана гірничо-хімічна компанія», що підтверджується і витягом з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як субєктів інформаційної діяльності (а.с.13-15).

Відповідно до Академічного тлумачного словника сучасної української мови (19701980) «Дармоїд зневажливо. Той, хто живе на чужий кошт, чужою працею; нероба»; «Паразит – той, хто уникає праці і живе за рахунок інших; дармоїд».
Тобто трактування слів у статті «дармоїд» та «паразит», це образливі слова для позивача та такі, що принижують її честь та гідність, виходячи з того, що позивач не живе за чужі кошти та чужою працею, не уникає праці, отримує заробітну плату відповідно до діючого законодавства, та її трудового статусу, в якому вона перебуває на даний час, а тому суд вважає, що твердження відповідача в статті є неправдивими, має наклепницький характер, та в свою чергу порушує її немайнове благо у вигляді честі, гідності та ділової репутації.
Суд критично оцінює доводи відповідача про те, що позивачу не одноразово пропонувалась робота за для уникнення простою, але вона відмовлялась, так як це є її правом обирати посаду, яка б відповідала її кваліфікації, освіті, досвіду та оплаті праці за посадою, яку вона займала раніше. Інших доказів достовірності інформації, яка була викладена в статті та оприлюднена в газеті щодо позивача відповідачем не надано.
В И Р І Ш И В :
Позов ОСОБА_3 до ОСОБА_4 акціонерного товариства «Обєднана гірничо-хімічна компанія», в особі відокремленого підрозділу філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія», про захист честі та гідності шляхом спростування недостовірної інформації задовольнити.
Визнати недостовірною, як таку, що принижує честь та гідність, ОСОБА_3, інформацію, викладену ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», в особі філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», у випуску газети «ГАЗЕТА МОГО КОМБІНАТУ» від 21.12.2017 року № 42(53) на сторінці № 2 в статті «Вони ганьблять професію гірника», а саме, «що вона є без перебільшення дармоїдом та паразитує на трударях Вільногірського комбінату», зобов’язати ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», в особі філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», протягом місяця з дня набрання рішенням суду законної сили, спростувати зазначену недостовірну, як таку, що принижує її честь та гідність інформацію, надрукувавши у запланованому найближчому випуску газети «ГАЗЕТА МОГО КОМБІНАТУ» спростування вищевказаної недостовірної інформації про ОСОБА_3, під рубрикою «Спростування» тим же шрифтом, що й оприлюднена раніше недостовірна інформація.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/73535282

Мотивація суду апеляційної інстанції.
Посилання апелянта на те, що надрукована інформація про позивача є правдивою – не може бути прийнято до уваги, оскільки висловлювання «дармоїд», «паразит» є образливими для позивача, враховуючи, що між сторонами існує неузгоджене питання з приводу переведення позивача на іншу роботу. При цьому, будь-яких доказів порушення позивачем трудової дисципліни (копій відповідних наказів), зокрема, внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції тощо, суду відповідачем не представлено.
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в особі відокремленого підрозділу – філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат Публічного акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»)- залишити без задоволення.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80424572

Мотивація суду касаційної інстанції.
Встановивши, що відповідач поширив відносно позивача недостовірну інформацію, яка є негативною, суд першої інстанції, з яким погодився й суд апеляційної інстанції, дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог та спростування вказаної інформації у спосіб її розповсюдження.
Доводи касаційної скарги про неповне з`ясування судами попередніх інстанцій фактичних обставин справи та помилковість висновків судів щодо недостовірності інформації, викладеної у статті «Вони ганьблять професію гірника» в примірнику газети «Газета мого комбінату» №42(53) від 21 грудня 2017 року, всупереч надання відповідачем доказів протилежного, не спростовують правильності висновків судів першої та апеляційної інстанцій, так як суди, належним чином оцінивши надані сторонами докази, дійшли правильного висновку про те, що поширена у вказаній статті інформація щодо ОСОБА_1 є недостовірною і негативною, та порушує права останньої.
Такі доводи фактично зводяться до переоцінки встановлених судами обставин і незгоди з оскаржуваними судовими рішеннями, що відповідно до положень статті 400 ЦПК України знаходиться за межами повноважень касаційного суду.
П О С Т А Н О В И В : Касаційну скаргу Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» залишити без задоволення.
Рішення Вільногірського міського суду Дніпропетровської області від 16 квітня 2018 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 29 січня 2019 року залишити без змін.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91337954

Коментар адвоката.
Юридична особа поширила по відношенню до свого працівника інформацію з використанням образливих та лайливих слів. Для визначення що означають вжиті слова суд покликався на академічний тлумачний словника сучасної української мови. В подальшому всі три інстанції погодилися що слова «дармоїд» та «паразит» є образливими. В апеляційній та касаційній інстанції зазначили, що відповідач (роботодавець) не надав доказів, що позивач (працівник) вчинив будь які трудові порушення. Можна зробити висновок, що вжиття слів «дармоїд» та «паразит» допустиме, в разі вчинення трудових та дисциплінарних порушень працівником, які належним чином були зафіксовані та подані до суду. В разі вжиття таких слів, як критику –порушення
Після встановлення характеру інформації та особи відповідача – відбувається аналіз на можливість притягнення до відповідальності. Не вся інформація підлягає спростування, і не всі особи підлягають відповідальності. Власне для цього і потрібно залучати фахового адвоката, щоб провести попередню оцінку справи та доцільність подальшого судового супроводу.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Оцініть статтю
Додати коментар