Розповсюдження спірної інформації у соціальній мережі – як захистити свою честь та гідність.

Мукачівський міськрайонний суд Цивільне провадження

Які наслідки розповпосюдження інформації щодо фізичної особив соціальній мережі? Які ознаки фізичної особи характерезують її як публічну особу?


Сторони по справі: позивач: Черняк Євгеній Олександрович, відповідач: Ковач Оксана Іванівна, Представник позивача: Стрілець Ігор Юрійович, відповідач: Івахов Віталій Валерійович, Інша особа: Івановецька сільська рада, Інша особа: виконком Запорізької міської ради, Представник відповідача: Руденко А.С., Представник позивача: Яловий О.О.
Предмет спору: захист честі, гідності, ділової репутації; визнання поширеної інформації недостовірною; спростування недостовірної інформації; відшкодування моральної шкоди.

Предмет позову: Визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію ОСОБА_2 (04213, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) інформацію, поширену ОСОБА_4 (місце проживання: 69114, АДРЕСА_2) 05.11.2017 року на сторінці у соціальній мережі Facebook: за інтернет-адресою https://www.facebook.com/vitaliv.ivakhov., а також поширену ОСОБА_5 (місце проживання:.) 07.11.2017 року в мережі інтернет на веб – сайті https://chernyakevgenii.blogspot.com, а саме наступну інформацію:
– ОСОБА_2 підкуповує журналістів з метою розповсюдження недостовірної інформації відносно ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 займається бізнесом в Росії;
– ОСОБА_2 займався незаконним збагаченням шляхом розбирання заводських відвалів;
– ОСОБА_2 має зв`язки з кримінальним світом;
– ОСОБА_2 за рахунок незаконного збагачення шляхом розбирання заводських відвалів придбав лікеро-горілчаний завод.
– ОСОБА_2 захопив рейдерським шляхом підприємство Енергомашінжинірінг.
– ОСОБА_2 в 2007 році сплатив працівникам СБУ та податківцям кошти для порушення кримінальних справ відносно компаній ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 має відношення до організованої злочинності.
– ОСОБА_2 здійснював закидування підрозділів підприємства ОСОБА_4 пакетами з ртуттю.
– ОСОБА_2 будує лікеро-горілчані заводи в Росії.
Зобовязати ОСОБА_4 (місце проживання: 69114, АДРЕСА_2) спростувати недостовірну інформацію, поширену ним 05.11.2016 року на сторінці у соціальній мережі Facebook за інтернет-адресою https://www.facebook.com/vitaliv.ivakhov, а саме:
– ОСОБА_2 підкуповує журналістів з метою розповсюдження недостовірної інформації відносно ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 займається бізнесом в Росії;
– ОСОБА_2 займався незаконним збагаченням шляхом розбирання заводських відвалів;
– ОСОБА_2 має зв`язки з кримінальним світом;
– ОСОБА_2 за рахунок незаконного збагачення шляхом розбирання заводських відвалів придбав лікеро-горілчаний завод.
– ОСОБА_2 захопив рейдерським шляхом підприємство Енергомашінжинірінг.
– ОСОБА_2 в 2007 році сплатив працівникам СБУ та податківцям кошти для порушення кримінальних справ відносно компаній ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 має відношення до організованої злочинності.
– ОСОБА_2 здійснював закидування підрозділів підприємства ОСОБА_4 пакетами з ртуттю.
– ОСОБА_2 будує лікеро-горілчані заводи в Росії,
шляхом публікації резолютивної частини рішення суду в даній справі на своїй сторінці соціальній мережі Facebook за інтернет-адресою https://www.facebook.com/vitaliv.ivakhov не пізніше місяця з дня набрання судовим рішенням законної сили. Спростування повинно мати посилання на рішення суду, дату його винесення, а також мати заголовок наступного змісту: «Спростування негативної і недостовірної інформації стосовно ОСОБА_2». Текст спростування не повинен містити зауважень, заперечень, коментарів, тлумачень, думок ОСОБА_4 (місце проживання: 69114, АДРЕСА_2) та/або будь-яких осіб.
Зобовязати ОСОБА_5 (місце проживання:) спростувати недостовірну інформацію, поширену 07.11.2017 року в мережі інтернет на веб-сайті https://chernyakevgenii.blogspot.com під назвою «Вся правда о ОСОБА_7», а саме:
– ОСОБА_2 підкуповує журналістів з метою розповсюдження недостовірної інформації відносно ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 займається бізнесом в Росії;
– ОСОБА_2 займався незаконним збагаченням шляхом розбирання заводських відвалів;
– ОСОБА_2 має зв`язки з кримінальним світом;
– ОСОБА_2 за рахунок незаконного збагачення шляхом розбирання заводських відвалів придбав лікеро-горілчаний завод.
– ОСОБА_2 захопив рейдерським шляхом підприємство Енергомашінжинірінг.
– ОСОБА_2 в 2007 році сплатив працівникам СБУ та податківцям кошти для порушення кримінальних справ відносно компаній ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 має відношення до організованої злочинності.
– ОСОБА_2 здійснював закидування підрозділів підприємства ОСОБА_4 пакетами з ртуттю.
– ОСОБА_2 будує лікеро-горілчані заводи в Росії, шляхом публікації резолютивної частини рішення суду в даній справі в мережі інтернет на веб-сайті https://chemyakevgenii.blogspot.com не пізніше одного місяця з дня набрання судовим рішення законної сили. Спростування повинно мати посилання на рішення суду, дату його винесення, а також мати заголовок наступного змісту: «Спростування негативної і недостовірної інформації стосовно ОСОБА_2». Текст спростування не повинен містити зауважень, заперечень, коментарів, тлумачень, думок від імені ОСОБА_5 (місце проживання: 89623, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Клячаново, вул. Мукачівська, 109.) та/або будь-яких інших осіб.
Заборонити ОСОБА_4 (місце проживання: 69114, АДРЕСА_2) та ОСОБА_5 (місце проживання: розповсюджувати будь-яким чином (по телебаченню, в пресі, по радіо, в мережі Інтернет, у зовнішній рекламі, в місцях публічного розповсюдження інформації, в інтервю, в розмовах з будь-якими особами, тощо) негативну, недостовірну та таку, що принижує честь, гідність та ділову репутацію ОСОБА_2 (04213, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) наступну інформацію:
– ОСОБА_2 підкуповує журналістів з метою розповсюдження недостовірної інформації відносно ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 займається бізнесом в Росії;
– ОСОБА_2 займався незаконним збагаченням шляхом розбирання заводських відвалів;
– ОСОБА_2 має зв`язки з кримінальним світом;
– ОСОБА_2 за рахунок незаконного збагачення шляхом розбирання заводських відвалів придбав лікеро-горілчаний завод.
– ОСОБА_2 захопив рейдерським шляхом підприємство Енергомашінжинірінг.
– ОСОБА_2 в 2007 році сплатив працівникам СБУ та податківцям кошти для порушення кримінальних справ відносно компаній ОСОБА_4;
– ОСОБА_2 має відношення до організованої злочинності.
– ОСОБА_2 здійснював закидування підрозділів підприємства ОСОБА_4 пакетами з ртуттю.
– ОСОБА_2 будує лікеро-горілчані заводи в Росії.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду першої інстанції: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74696670
Презумпція невинуватості, закріплена в п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, є одним із найважливіших елементів справедливого кримінального процесу. Якщо судове рішення стосовно особи відображає думку, що вона винна, але ця думка сформована до того, як було доведено її вину відповідно до закону, це рішення порушує вимогу п. 2 ст. 6 Конвенції. Таке порушення має місце навіть за умови відсутності формальних заяв щодо вини особи, але коли є підстави говорити, що національний суд уважає людину винною. Така позиція ЄСПЛ закріплена в низці вердиктів, зокрема в рішеннях у справах «Deweer v.Belgium», «Minelli v.Switzerland» і «Allenet de Ribemont v.France».
Статтею 275Цивільного кодексуУкраїни передбачено право фізичної особи на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст.277ЦК України фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію.
Згідно ст. 297 ЦК України, кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі.

РІШИВ: Позов задоволити.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду апеляційної інстанції: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85642656
Позиція відповідача в апеляційній скарзі зводиться до того, що у статті під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» не персоніфіковано, що особу з прізвищем « ОСОБА_2 », про яку в ній іде мова, звати саме « ОСОБА_2 », який є позивачем у справі.
Відповідач не погоджується із тим, що інформація, яку просить спростувати позивач є такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію позивача. У цій інформації відсутня будь-яка конкретика стосовно особи позивача – ОСОБА_2
Однак, апелянтом не було наведено жодних доводів стосовно того, чи можна вважати та розцінювати цю інформацію як оціночні судження. А саме це є вирішальним задля встановлення питання про визнання поширеної інформації недостовірною.
Апелянт акцентує свою увагу на тому, що в інформації, яку просить спростувати позивач, ніде конкретно не вказано про те, що мова йде саме про особу позивача. Однак така позиція суперечить матеріалам справи. Із статті, опублікованої ОСОБА_1 у соціальній мережі Facebook, чітко вбачається, що мова йде про ОСОБА_2 . Такий висновок можна зробити і з коментарів до спірної публікації.
Доводи апеляційної скарги стосовно того, що позивачем не надано доказів того, що сторінка у Facebook створена та підтримується саме ОСОБА_1 або його довіреними особами, не заслуговує на увагу через те, що вказану обставину мав доводити відповідач. Однак, цього апелянтом зроблено не було.
Довід апеляційної скарги про те, що письмові докази, а саме: висновок експерта та паперові копії інформації із Інтернету не мали братися судом першої інстанції до уваги та не могли бути покладені в основу рішення суду, не заслуговують на увагу, оскільки суд на власний розсуд оцінює письмові докази, надані сторонами на обґрунтування своїх доводів і заперечень, і жоден доказ не може мати наперед вирішального значення для суду при ухваленні судового рішення.
Стосовно доводу про те, що позивач зловживаючи своїми правами, із метою зміни підсудності, залучив співвідповідачем ОСОБА_3 , колегія суддів зауважує наступне.
Із матеріалів справи вбачається, що пред`являючи позов до ОСОБА_3 , ОСОБА_2 посилався на те, що нею було поширено негативну інформацію, яка була опублікована ОСОБА_1 (том №1, а.с.42).
Із відповіді Івановецької сільської ради Мукачівського району вбачається, що ОСОБА_3 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а.с.51)

ПОСТАНОВИВ: 1.Апеляційну скаргу адвоката Руденка Андрія Сергійовича в інтересах ОСОБА_1 задовольнити частково.
2.Заочне рішення Мукачівського міськрайонного суду від 12 червня 2018 року в частині відшкодування моральної шкоди змінити.
3.Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн. моральної шкоди.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду касаційної інстанції: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93053594
Мотивувальна частина
Позиція Верховного Суду

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини свобода вираження поглядів є однією з важливих засад демократичного суспільства та однією з базових умов прогресу суспільства в цілому та самореалізації кожної окремої особи. Відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції вона стосується не тільки «інформації» чи «ідей», які сприймаються зі схваленням чи розглядаються як необразливі або нейтральні, але й тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Саме такими є вимоги плюралізму, толерантності та широти поглядів, без яких немає «демократичного суспільства» (KARPYUK AND OTHERS v. UKRAINE, № 30582/04, 32152/04, § 188, ЄСПЛ, 06 жовтня 2015 року).

Крім того, у пункті 21 постанови пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» судам роз`яснено, що при поширенні недостовірної інформації стосовно приватного життя публічних осіб вирішення справ про захист їх гідності, честі чи ділової репутації має свої особливості. Суди повинні враховувати, зокрема, рекомендації, що містяться у Резолюції 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканість приватного життя.
У зазначеній Резолюції визначено, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі).

Суди першої та апеляційної інстанцій на зазначене належної правової уваги не звернули, а тому висновок судів про те, що інформація не містить оціночних суджень та є такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію позивача не може вважатися законним, оскільки судами надано правову оцінку твердженням самого позивача, прямі цитати з тексту судами не досліджувалися на предмет їх ствердності або припущення, не вирішувалося питання, чи висловлені в Інтернет-мережі слова

Встановивши, що ОСОБА_1 , звертаючись до суду із позовом про захист честі, гідності і ділової репутації, як на підставу позову посилався на розміщену в мережі Інтернет на сторінці у Фейсбук за інтернет-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 статтю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте просив визнати недостовірною не цю статтю чи окремі її цитати, а власне інтерпретування прочитаного, суд першої інстанції, у порушення норм процесуального права, не уточнив позовних вимог позивача та надав правову оцінку на предмет недостовірності інформації, викладеній у прохальній частині позовної заяви, а не викладеній у зазначеній статті, опублікованій ОСОБА_2 .
Суд апеляційної інстанції на зазначене також не звернув належної уваги, не надав оцінки доводам апеляційної скарги, у зв`язку з чим колегія суддів доходить висновку про скасування оскаржуваних судових рішень та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого суду необхідно визначитися з предметом та підставами позову та дослідити на предмет оціночності і недостовірності твердження, висловлені безпосередньо відповідачем.

ПОСТАНОВИВ:
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Позиція суду першої інстанції (новий розгляд): https://reyestr.court.gov.ua/Review/97707214
09.06.2021 року представник позивача подала до суду клопотання про закриття провадження у справі № 303/7289/17 у зв`язку відсутністю предмета спору на підставі п.2 ч.1 ст. 255 ЦПК України.

п о с т а н о в и в : Провадження у справі № 303/7289/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про захист честі, гідності та ділової репутації – закрити.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Коментар адвоката.
Касаційна інстанція перелічила групу питань, які слід розглядати сума першої та апеляційної інстанції. Зокрема, було звернено увагу, що суди не проаналізували інформацію на характер оціночних чи фактичних тверджень. Також, суди не дали оцінки особі позивача, чи не є вона публічною особою. Остаточно рішення по справі не отримано, оскільки Позивач звернувся із заявою про закриття провадження.
При необхідності захисту честі та гідності слід встановити характер інформації та особи відповідача, а саме аналіз на можливість притягнення до відповідальності таких осіб. Не вся інформація підлягає спростування, і не всі особи підлягають відповідальності. Власне для цього і потрібно залучати фахового адвоката, щоб провести попередню оцінку справи та доцільність подальшого судового супроводу.

Оцініть статтю
Додати коментар