Критика публічної особи в інтернеті – як захистити свою честь та гідність.

Печерський районний суд міста Києва Цивільне провадження

Чи може ЗМІ нести відповідальність за цитування матеріалів іншошо журналіста ? Чи може публічна особа звертатися до суду з позовом про захист честі та гідності ?

Сторони по справі: Представник позивача: Забара Богдан Іванович, позивач: Корбан Геннадій Олегович, відповідач: ГО “Інформаційний центр “Ізвєстія в Україні-політичні ізвєстія”, відповідач: ТОВ “Знай”, відповідач: Желдак Тимур Анатолійович
Предмет спору: захист честі, гідності, ділової репутації; визнання поширеної інформації недостовірною; спростування недостовірної інформації
Предмет позову: визнати інформацію, поширену відносно позивача Громадською організацією «Інформаційний центр «Ізвєстія в Україні – Політичні Ізвєстія», Товариством з обмеженою відповідальністю «Знай», ОСОБА_4 недостовірною та спростувати таку інформацію шляхом розміщення на інтернет-порталах відповідачів відповідних повідомлень із спростуванням.
Підстави позову: В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на інтернет-порталі izvestia.kiev.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, на інтернет-порталі Dniprograd.org за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3, на інтернет-порталі znaj.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено публікації під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5» в яких розміщено недостовірну інформацію щодо ОСОБА_1 , а саме:
«Але з поверненням самого ОСОБА_5 до України, незалежні активісти б`ють на сполох: самопроголошені рятівники Дніпра використовують місто виключно для особистого збагачення; «…частину бюджету «освоюють» фірми, які прямо чи опосередковано контролює бізнесмен ОСОБА_5 …»;
«Не досить довгий відрізок і як на мене сума завищена. То тоді ми побачили, що субпідрядними організаціями виступають фірми близькі до ОСОБА_5 »;
«Також у фільмі естонського журналіста є інформація про два відкритих проти ОСОБА_5 кримінальних провадження».
Поширена інформація є недостовірною, оскільки ОСОБА_1 не має жодного відношення до розподілення бюджетних коштів міста Дніпра, не здійснює контроль та/або розпорядження грошовими коштами міста Дніпра, оскільки не перебуває у трудових відносинах з Дніпровською міською радою, що підтверджується листом від 12.11.2018 №6/8-507, в якому зазначено, що діяльність ОСОБА_1 здійснюється на безоплатній основі, у трудових відносинах з Дніпровською міською радою він не перебуває. Крім цього, на думку позивача, не відповідають дійсності твердження про зв`язок позивача з підприємствами, що одержали перемогу у тендері щодо здійснення капітального ремонту вул. Курчатова в м. Дніпро, оскільки ОСОБА_1 не має жодного відношення до вказаних організацій, що підтверджується листом Дніпровської міської ради від 12.11.2018 №1/1-824, відповідно до якого вибірковим аналізом в системі електронних закупівель «ProZorro» закупівель товарів, робіт і послуг, здійснених Дніпровською міською радою, її виконавчими органами для забезпечення потреб територіальної громади міста, встановлено, що компанії, які отримали перемогу під час проведення закупівлі по проекту «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі», не мають жодного відношення до ОСОБА_1 . Також, на підтвердження факту відсутності зв`язку позивача із переможцями та підрядниками закупівлі по проекту «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі», позивач надає лист Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради № 3/5-3887 від 18.12.2018 року та витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», ТОВ «СІТІРЕЙЛ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» та ТОВ МБК «СИНЕРГІЯ», відповідно до яких ОСОБА_1 не є керівником, засновником та не входить до складу учасників вказаних товариств. Також позивач вважає недостовірною інформацію про відкриті відносно нього два кримінальні провадження, що підтверджується довідкою про відсутність судимості та листом Служби безпеки України №6/Л-2904/2 від 13.11.2018 року.
Така інформація є негативною для позивача, оскільки створює негативні наслідки для нього у вигляді приниження позитивної соціальної оцінки в очах оточуючих, а також приниження суспільної оцінки його ділових і професійних якостей, здобутих протягом багатьох років.
Враховуючи формулювання використаних при поширенні інформації тверджень, поширена недостовірна інформація є фактичним твердженням. Негативний характер поширеної інформації та її вираження у формі фактичного твердження підтверджується висновком експерта Державного підприємства «Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України» №056/365 від 19 листопада 2018 року.
Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду першої інстанції: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82916867
Вказана інформація стосується позивача, про що свідчить пряма вказівка на його прізвище та підтверджено висновком експерта Державного підприємства «Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України» №056/365 від 19 листопада 2018 року, відповідно до якого експертом вказано: «Як показує заголовок аналізованої публікації, центральною постаттю, якій вона присвячена, є ОСОБА_5 . У тексті публікації його ім`я згадується сім разів – значно більше, ніж будь-яке інше. Зв`язками граматики тексту і за змістом заголовок тісно пов`язаний з низкою висловлень у його текстовій частині,..»
Факт поширення інформації у публікації «ІНФОРМАЦІЯ_5» на інтернет-порталі izvestia.kiev.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується Експертним висновком Департаменту «Центр компетенції» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» (далі – Центр компетенції УЦПНА) №269/2018-ЕВ-ЦК від 05.11.2018 року за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_2. Факт поширення зазначеної публікації ГО «Інформаційний центр «Ізвєстія в Україні – Політичні Ізвєстія» підтверджується Довідкою з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення від 12.11.2018 №268/2018-Д-ЦК, наданої Департаментом Центру компетенції УЦПНА, відповідно до якої власником веб-сайту https://izvestia.kiev.ua є ГО «Інформаційний центр «Ізвєстія в Україні – Політичні Ізвєстія».
Факт поширення інформації у публікації «ІНФОРМАЦІЯ_5» на інтернет-порталі znaj.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджується Експертним висновком Департаменту Центру компетенції УЦПНА від 12.11.2018 №265/2018-Д-ЦК року за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_4. Факт поширення зазначеної публікації ТОВ «ЗНАЙ» підтверджується Довідкою з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення від 12.11.2018 №268/2018-Д-ЦК, наданої Департаментом Центру компетенції УЦПНА, відповідно до якої власником веб-сайту https://znaj.ua є ТОВ «ЗНАЙ», та не спростовується ТОВ «ЗНАЙ».
Зазначена інформація поширена відповідачами у мережі Інтернет на веб-порталах izvestia.kiev.ua та znaj.ua, тобто доведена до необмеженого кола осіб – користувачів мережі Інтернет.

В И Р І Ш И В : Позов ОСОБА_1 до Громадської організації «Інформаційний центр «Ізвєстія в Україні – Політичні Ізвєстія», Товариства з обмеженою відповідальністю «Знай» про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування – задовольнити.
Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду апеляційної інстанції: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84181561
Журналістська свобода також включає можливість перебільшень або навіть провокацій.
Пункт 2 статті 10 Конвенції майже не надає можливостей для обмеження свободи вираження поглядів, коли йдеться про виступи політиків або про питання, які становлять суспільний інтерес (див. рішення у справі «Сюрек проти Туреччини» (№1) [ВП], заява №26682/95, п. 61, ECHR 1999-IV).
Повідомлення новин, засноване на інтерв`ю або відтворенні висловлювань інших осіб, відредагованих чи ні, становить один з найбільш важливих засобів, за допомогою яких преса може відігравати свою важливу роль “сторожового пса суспільства” (див. рішення у справі “The Observer and The Guardian v. the United Kingdom”, від 26 листопада 1991 року). У таких справах слід розрізняти ситуації, коли такі висловлювання належали журналісту, і коли були цитатою висловлювання іншої особи, оскільки покарання журналіста за участь у розповсюдженні висловлювань інших осіб буде суттєво заважати пресі сприяти обговоренню питань суспільного значення та не повинно розглядатись, якщо для іншого немає винятково вагомих причин (див. п. 46 рішення у справі “Газета “Україна-Центр” проти України” заява N 16695/04 від 15 липня 2010 року, остаточне 15 жовтня 2010 року).

Зокрема, у названій Резолюції зазначається, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі).
У статтях 3, 4, 6 Декларації вказується, що оскільки політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри громадськості та погодилися «виставити» себе на публічне політичне обговорювання, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами.
У зв`язку з цим, межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Публічні особи неминуче відкриваються для прискіпливого висвітлення їх слів та вчинків і повинні це усвідомлювати.

п о с т а н о в и в : Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Знай» – задовольнити.
Рішення Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2019 року – скасувати, ухвалити нове рішення.
Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду касаційної інстанції: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92902617
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ У СКЛАДІ КОЛЕГІЇ СУДДІВ ТРЕТЬОЇ СУДОВОЇ ПАЛАТИ КАСАЦІЙНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДУ

З огляду на зазначене, правильним є висновок суду апеляційної інстанції про те, що відповідачі не є авторами вищевказаної інформації та здійснили відтворення інформації з фільму-розслідування «ІНФОРМАЦІЯ_13» естонського журналіста ОСОБА_7 та повідомлень інших фізичних осіб з посиланням на джерело походження інформації, тому не підлягають задоволенню вимоги позивача щодо зобов`язання відповідачів здійснити спростування вищевказаної інформації, яка хоча і містить певне перебільшення проте базується на певних фактичних обставинах діяльності позивача із посиланням на джерело такої інформації – естонського журналіста ОСОБА_7 та створений ним фільм « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, апеляційний суд зауважив, що вимог до ОСОБА_7 позивач не заявляв і останній не був залучений як відповідач до участі у цій справі.
Згідно із статтею 400 ЦПК України установлення фактичних обставин у справі, дослідження доказів і надання їм правової оцінки не належить до компетенції касаційного суду.

З огляду на встановлені фактичні обставини, з урахуванням положень норм матеріального права, обґрунтованим є висновок суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для задоволення позову у зв`язку з наявністю підстав для звільнення відповідачів від відповідальності за публікацію вищевказаних відомостей.
Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Коментар адвоката.
Виходячи з тексту рішень судів, вбачається що стороною позивача не вірно встановила коло відповідачів та як наслідок – обрала не вірний спосіб захисту, а саме звернулася не до автора інформації. Власне, вивчення актуальної судової практики, дало б відповідь на питання визначення вірної підсудності для захисту честі та гідності юридичної особи.
При необхідності захисту честі та гідності слід встановити характер інформації та особи відповідача, а саме аналіз на можливість притягнення до відповідальності таких осіб. Не вся інформація підлягає спростування, і не всі особи підлягають відповідальності. Власне для цього і потрібно залучати фахового адвоката, щоб провести попередню оцінку справи та доцільність подальшого судового супроводу.

Оцініть статтю
Додати коментар