Критика мера щодо підготовки до опалювального сезону – як захистити свою честь та гідність.

Обставини справи.
Позивач за позовом про захист честі та гідності до інтернет-ресурса «News24UA» зазначив наступні обставини справи: інформацію, поширену ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 року в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_3 «космонавт» ОСОБА_4 на полном серьезе утверждал, что если зимой снег на улицы городов насыпал не он, то не он его должен и убирать».
Зобов’язати ОСОБА_2 спростувати недостовірну та негативну інформацію, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_3 «космонавт» ОСОБА_4 на полном серьезе утверждал, что если зимой снег на улицы городов насыпал не он, то не он его должен и убирать», яка була розповсюджена ІНФОРМАЦІЯ_6 року у той же спосіб, в який ним було поширено недостовірну та негативну інформацію, а саме розмістити інформацію на веб-сайті «http://news24ua.com» в мережі Інтернет протягом 10 календарних днів, після набрання законної сили рішенням суду по даній справі шляхом розміщення резолютивної частини судового рішення в даній справі із зазначенням, що розповсюджена ОСОБА_2 вищевказана інформація є недостовірною, і такою, що порочить честь, гідність і ділову репутацію ОСОБА_3

Стягнути із ОСОБА_2 на користь ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1000000,00 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди за розповсюдження недостовірної інформації, а також стягнути судові витрати.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Мотивація суду першої інстанції.
Відповідач в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що розміщена на інтернет-ресурсі «News24UA» (ІНФОРМАЦІЯ_4) стаття під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5» станет еще меньше: на очереди – тепловой геноцид», авторство якої належить йому, по суті є гострою критикою влади України, не тільки чинної і попередньої, а влади України як явища, що розвивалось упродовж останніх тридцяти років.
Стаття має сатиричний жанр.
Фраза «ІНФОРМАЦІЯ_3 «космонавт» ОСОБА_4 на полном серьезе утверждал, что если зимой снег на улицы городов насыпал не он, то не он его должен и убирать» вирвана з контексту статті, а тому неправильно і несправедливо надавати оцінку лише цій фразі, стверджуючи, що вона містить недостовірну інформацію.
Використавши саме цю фразу, відповідач належним чином і в достатньому ступені переконався, що викладені у ній відомості не є недостовірними. Частина цієї фрази усталений народний жарт, який характеризує будь-якого керівника, який не бажає перейматись проблемою снігоприбирання.
Цю фразу, до відповідача, використовували різні користувачі на читацьких форумах.
Вважає, що позивач не надав доказів того, що використана ним фраза якимось чином порушила його особисті майнові права, а тому у задоволенні позову слід відмовити.

Суд вважає, що поширювана інформація на інтернет-ресурсі «News24UA» (ІНФОРМАЦІЯ_4) у статті під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5» станет еще меньше: на очереди – тепловой геноцид» стосується позивача, до того ж це не заперечувалось відповідачем.
У відповідності до роз’яснень Пленуму ВСУ, наданих у постанові від 27.02.2009 року «Про судову практику розгляду цивільних справ про захист гідності та честі фізичної особи, а також репутації фізичної та юридичної особи», відповідачами у справі про захист гідності, честі чи ділової репутації є фізична або юридична особа, яка поширила недостовірну інформацію, а також автор цієї інформації. У випадку, коли інформація була поширена у засобі масової інформації з посиланням на особу, яка є джерелом цієї інформації, ця особа також є належним відповідачем (пункт 9).

Зокрема, суд дійшов висновку, що публічні діячі повинні бути відкритими для критики з боку своїх опонентів. Тому, Європейський суд вважає порушенням статті 10 Конвенції задоволення національними судами позовів публічних діячів про спростування поширеної проти них інформації та заборони поширення такої інформації.
Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідним в демократичному суспільстві.

Стороною позивача доведено суду, що позивач є публічною людиною, він перебував на посаді мера Києва, а відтак будь-яка інформація навколо його особи становить суспільний інтерес.
Між тим, у висловлюваннях, що є предметом спору у справі, відсутні елементи стверджувального характеру, а висловлення в контексті «ІНФОРМАЦІЯ_3 «космонавт» ОСОБА_4 на полном серьезе утверждал, что если зимой снег на улицы городов насыпал не он, то не он его должен и убирать» вирвана з контексту статті, а тому надавати оцінку саме цій фразі є неправильним.
Встановлено, що стаття має сатиричний жанр. Для того, щоб підкреслити проблему відношення влади до пересічних українців, відповідач використав літературний прийом «алегорія» (іншомовне зображення абстрактного поняття за допомогою конкретного явища дійсності, ознаки якого допомагають яскравіше представити це поняття, його основні риси).
При цьому, відповідач використав у своїй журналістській роботі усталений загальновідомий мовний оборот. Такий прийом є звичайною і поширеною журналістською практикою, яка дозволяє на вдалому прикладі висвітлити загальну картину чи ціле явище.
Також, судом встановлено, що до відповідача, зазначену фразу використовували різні користувачі на читацьких форумах:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=58030;
http://topgir.com.ua/ukraina-ne-ne-slyshal-syn-chernoveckogo-za-rulem-kollekcionnogo-porsche-v-ispanii/;
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=954101.0;
https://sovet.kidstaff.com.ua//question-2026698;
https://www.yaplakal.com/forum1/st/100/topic1260381.html;
https://a-s-k-e-t.livejournal.com/561283.html;
http://gunmagazine.com.ua/forum/index.php?topic=142418.0.
Отже, така фраза не містить будь-яких фактичних даних, а відтак не порушує його прав та не може бути спростованою.
Право на висловлення суб’єктивної позиції здійснене цілком у межах свободи вираження поглядів, гарантовані статтею 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. При цьому, жодна із підстав обмеження такої свободи, вичерпно визначених цією ж статтею, не наявна.
Позивач для підтвердження своєї позиції використовує лише власне бачення та власні доводи, що не підкріплені фактами. Отже, аргументи позивача формуються лише на власних домислах і жодним чином не можуть вважатися поширеними відповідачем.
Одночасно, наявна у статті фраза сама по собі не містить негативного навантаження, а набуває такого лише в інтерпретації позивача.

Слід звернути увагу і на той факт, що позивач був публічним діячем, який в силу його статусу піддається вищому ступеню уваги, критики та оцінки з боку громадськості та медіа. При цьому, будучи публічним діячем, позивач повинен бути готовим до такого рівня уваги та критики до своєї особи, на що звертає увагу Верховний Суд України, так і Європейський суд з прав людини у своїй численній практиці.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що вищезазначені висловлювання відповідача є його особистою думкою та сформованим переконанням, не містять будь-яких фактичних неправдивих даних, не несуть будь-якого негативного навантаження і, відповідно, враховуючи контекст і характер застосованих мовних засобів та стилістичних прийомів, жодним чином не посягають на честь, гідність та ділову репутацію позивача.

В И Р І Ш И В : У задоволенні позову ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про захист честі, гідності, ділової репутації та зобов’язання спростувати недостовірну інформацію відмовити.

Мотивація суду апеляційної інстанції.
Крім того, у разі якщо позивач є публічною особою, то суд, розглядаючи і вирішуючи справу про захист його гідності, честі чи ділової репутації, повинен ураховувати положення Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, схваленої 12 лютого 2004 року на 872-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, а також рекомендації, що містяться у Резолюції № 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканність особистого життя.
У Резолюції зазначається, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі.
У статтях 3, 4, 6 Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації зазначено, що оскільки політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри громадськості та погодилися «виставити» себе на публічне політичне обговорювання, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами.
Суд першої інстанції правильно застосував наведені норми права та дійшов обґрунтованого висновку про відмову в позові, оскільки поширена відповідачем інформація про позивача є неприємною, однак вона не виходить за рамки суспільної моралі. Інформацію висловлено у формі, яка не принижує гідність, честь чи ділову репутацію, не носить характеру завідомо неправдивих відомостей, не є розповсюдженням завідомо неправдивої інформації.
П О С Т А Н О В И В : Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 відхилити.

Мотивація суду касаційної інстанції.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
ІНФОРМАЦІЯ_3 року на інтернет-ресурсі «News24UA» (ІНФОРМАЦІЯ_6) була розміщена стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7», автором якої є відповідач ОСОБА_5 .
У цій статті відносно ОСОБА_1 була поширена інформація такого змісту (мовою оригіналу): « ІНФОРМАЦІЯ_8».
ОСОБА_1 в Україні є публічною особою – був депутатом Київської міської ради 2008-2009 р.р., народним депутатом України, членом фракції «Блок Леоніда Чернівецького», перебував на посаді мера Києва 2006-2012 р.р., й відігравав певну роль у суспільстві.

Суспільство має право на отримання інформації, яка відповідає дійсності та надає можливість суспільству здійснити її оцінку самостійно на основі усіх фактів та різноманіття думок щодо наданої інформації, у тому числі щодо діяльності політиків, посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, а отже важливо щоб інформація, яка розповсюджується будь-ким, а особливо ЗМІ або лідерами суспільної думки, посадовими особами, державними службовцями, відповідала дійсності з одного боку, а з іншого боку була суспільно значуща та задовольняла попит суспільства на необхідність контролю за діяльністю державних органів та їх посадових осіб. З огляду на необхідність громадського контролю за діяльністю державних органів та посадових осіб, інформація, яка розповсюджується щодо державних посадовців, публічних осіб є суспільно важливою інформацією, а обмеження щодо розповсюдження цієї інформації та межі критики та оцінки поведінки таких осіб, є більш ширшими ніж межі критики та оцінки поведінки пересічного громадянина.
Публічна особа, державний службовець повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, у тому числі у грубій формі, до прискіпливої уваги суспільства та підвищеної зацікавленості до його діяльності та/або особистого життя тощо, адже вони, обираючи кар`єру публічної особи, погодились на таку увагу.

У разі якщо позивач є публічною особою, то суд, розглядаючи і вирішуючи справу про захист його гідності, честі чи ділової репутації, повинен ураховувати положення Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації (далі – Декларація), а також рекомендації, що містяться у Резолюції № 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканність особистого життя (далі – Резолюція).
У Резолюції зазначається, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі).
У статтях 3, 4, 6 Декларації вказується, що оскільки політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри громадськості та погодилися «виставити» себе на публічне політичне обговорювання, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами.

ПОСТАНОВИВ: Касаційну скаргу ОСОБА_1 , в інтересах якого діє адвокат Демченко Юрій Васильович, залишити без задоволення, а рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 24 вересня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 09 січня 2019 року – без змін.

Коментар адвоката.
Вкотре, всі три судові ланки, зафіксували право ширшої критики публічних осіб. Як і в попередніх публікаціях цього блогу, слід було проаналізувати весь текст. Скласти список осіб що згадуються, в якій якості, про які періоди, та які висновки. За можливості долучити експерті висновки та свідків. І звичайно все це спів ставити з практикою нового Верховного Суду.
Після встановлення характеру інформації та особи відповідача – відбувається аналіз на можливість притягнення до відповідальності. Не вся інформація підлягає спростування, і не всі особи підлягають відповідальності. Власне для цього і потрібно залучати фахового адвоката, щоб провести попередню оцінку справи та доцільність подальшого судового супроводу.
Спірна стаття до ознайомлення: https://news24ua.com/biomassy-stanet-eshchyo-menshe-na-ocheredi-teplovoy-genocid-0

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Оцініть статтю
Додати коментар