Позовна давність в цивільному судочистві після розгляду спору в господарському проваджені – як захистити свою честь та гідність.

Печерський районний суд міста Києва Цивільне провадження

Чи підляє спростуванню інформація поширена на радіо? Хто нестиме відповідальність за поширення не достовірних відомостей на радіо? Яка позовна давність у спорах про захист честі та гідності, якщо судом не встановлено належного відповідача ?

Сторони по справі: Позивач: ТОВ «Бел Оіл», відповідач: Косянчук Леонід Васильович

Предмет спору: захист честі, гідності, ділової репутації; визнання поширеної інформації недостовірною; спростування недостовірної інформації

Предмет позову: Визнати недостовірною, такою, що не відповідає дійсності, принижує ділову репутацію позивача інформацію, поширену відповідачем згідно звукозапису радіоефіру у вечірній студії «Радіо Вісті», ведучої ОСОБА_2, під час обговорення питань ціноутворення на нафтопродукти в наступній частині:
«ОСОБА_1: и калампуцают вот эту бодягу и продают вам под видом сортового бензина или, что вообще, я не помню за всю историю, а я за 35 лет в этой истории – в нефтепродуктах и в нефти, чтобы подделывали дизель. А сегодня и дизель подделывают. Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. То есть мы можем попасть с вами, заправляя дизельный автомобиль, на реактивное топливо со смесью масла. И потом как бы заниматься ремонтом топливной аппаратуры, что самое дорогое в этом автомобиле и есть».
«ОСОБА_1: ОСОБА_5, например».
«ОСОБА_1: Это «БРСМ-нафта», чтоб все слышали. Значит туда нельзя заезжать вообще никак. То есть там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тысяч тонн. Зато десятки тысяч тонн завезли стабильного».
Зобов’язати ОСОБА_1 спростувати недостовірну інформацію у такий же спосіб, у який вона була поширена, шляхом розміщення в ефірі радіостанції «Радіо Вісті» протягом 15 днів з моменту набрання законної сили рішення суду по справі, за власний рахунок – повідомлення під заголовком «ІНФОРМАЦІЯ_1» (без власних зауважень та коментарів) наступного змісту:
«В ефірі радіостанції «Радіо Вісті» ОСОБА_1 була озвучена наступна недостовірна інформація: и калампуцают вот эту бодягу и продают вам под видом сортового бензина или, что вообще, я не помню за всю историю, а я за 35 лет в этой истории – в нефтепродуктах и в нефти, чтобы подделывали дизель. А сегодня и дизель подделывают. Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. То есть мы можем попасть с вами, заправляя дизельный автомобиль, на реактивное топливо со смесью масла. И потом как бы заниматься ремонтом топливной аппаратуры, что самое дорогое в этом автомобиле и есть».
ОСОБА_5, например.
ОСОБА_1: Это «БРСМ-нафта», чтоб все слышали. Значит туда нельзя заезжать вообще никак. То есть там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тысяч тонн. Зато десятки тысяч тонн завезли стабильного».

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду першої інстанції:
В якості доказу поширення вищезазначеної інформації в указаний спосіб позивач долучив CD-R диск Arena №RFD80M-80991. Проте, суд не може прийняти до уваги даний доказ як належний та допустимий в розумінні ст.ст.57-59 ЦПК України, з огляду на те, що позивачем не надано доказів того, що зазначений звукозапис отриманий у належний спосіб, передбачений Законом України «Про телебачення і радіомовлення».
Відповідно до ч.ч. 1, 3, 5 ст. 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», громадянин або юридична особа мають право вимагати від телерадіоорганізації спростування поширених у її програмі чи передачі відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь і гідність особи. Заяву з вимогою спростування має бути подано до телерадіоорганізації у письмовій формі протягом 14 днів з дня

поширення таких відомостей з письмовим повідомленням про це Національної ради. На вимогу заявника телерадіоорганізація зобов’язана надати йому можливість безкоштовного прослуховування (перегляду) відповідного фрагменту програми чи передачі або надати копію запису фрагменту з відповідною оплатою.
З огляду на те, що позивачем не надано доказів того, яким чином було отримано долучений до матеріалів справи звукозапис, суд приходить до висновку, що позивачем не доведено, що звукозапис отримано у належний спосіб від радіостанції, яка здійснювала трансляцію оскаржуваної інформації
.…
Оцінюючи зміст оспорюваної позивачем інформації та враховуючи вищенаведене, суд надходить до висновку, що інформація, про спростування якої пред’явлено вимоги, є оціночним судженням, а тому відсутні підстави вважати, що дана інформація є недостовірною.

В И Р І Ш И В : В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛ ОІЛ» до ОСОБА_1 – про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації – відмовити.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду апеляційної інстанції:
Колегія суддів не може повністю погодитися з такими висновками суду першої інстанції виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 ЦК України юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.
За змістом ст. ст. 94, 277 ЦК України фізична та юридична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.
Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

Роблячи висновок про те, що зазначена інформація не була поширена відповідачем суд виходив з того, що позивач відповідно до ч. ч. 1, 3, 5 ст. 64 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» не скористався своїм правом вимоги до телерадіооргнацізації про спростування поширених у її програмі відомостей та не просив надати фрагмент запису передачі.
Разом з тим, при розгляді даного спору підлягає встановленню факт поширення інформації у засобах масової інформації, а не наявність такої інформації на носіях на час розгляду справи чи своєчасне отримання позивачем запису від радіостанції.
Статтею 64 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» передбачено право громадянина або юридичної особи вимагати від телерадіоорганізації спростування поширених у її програмі чи передачі відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь і гідність особи та право на отримання копії запису фрагменту з відповідною оплатою.
Зазначена норма не містить обов’язку громадянина або юридичної особи вимагати спростування недостовірної інформації лише у передбачений нею спосіб та не містить заборони на інший захист порушеного права, зокрема в судовому порядку.

Суд першої інстанції не звернув уваги на те, що при розгляді справи у господарському суді ОСОБА_3 надав особисті письмові пояснення, у яких вказав про те, що він дійсно ІНФОРМАЦІЯ_1 був запрошений до студії «Радио Вести» для обговорення ситуації, що склалася на ринку нафтопродуктів України, проте виступав не за дорученням Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України», де він обіймає посаду президента, а від себе особисто, та що така інформація ним була озвучена у ІНФОРМАЦІЯ_1.

Разом з тим, у виступі ОСОБА_3 міститься і інформація, яка вказує на конкретні факти щодо конкретної компанії. Така інформація як: «…Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. Это «БРСМ-нафта». … там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тысяч тонн» містить конкретні дані. А саме слова «не завезли», «не импортировали» «продают» вказують на кокретні дії та на відсутність певних дій та дані вислови стосуються конкретно «БРСМ-нафта».
Відповідно до ліцензійного договору, укладеного між Компанією «Link Union Management LTD» та ТОВ «БЕЛ ОІЛ» № 01/03/11-1 від 01.03.2011 року позивачу належить право на використання знаку для товарів та послуг «БРСМ Нафта» у своїй господарській діяльності.
Відтак зазначена інформація стосується позивача.

п о с т а н о в и в : апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Бел Оіл» задовольнити частково.
Рішення Печерського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2017 року скасувати та ухвалити постанову, якою позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Бел Оіл» до ОСОБА_3 про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації задовольнити частково.
Визнати інформацію, поширену ОСОБА_3 в радіоефірі у вечірній студії «Радио Вести» ведучої ОСОБА_6, під час обговорення питань ціноутворення на нафтопродукти: «…Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. Это «БРСМ-нафта». … там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тысяч тонн» недостовірною.
Зобов’язати ОСОБА_3 спростувати недостовірну інформацію шляхом розміщення за власний рахунок повідомлення під заголовком «Спростування» в ефірі радіостанції «Радіо Вісті», а саме «…Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. Это «БРСМ-нафта». … там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тысяч тонн».

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду касаційної інстанції:
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА Позиція Верховного Суду

47. Відповідач, заперечуючи проти позову вказував на пропуск позивачем строку позовної давності.
48. За положеннями статті 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
49. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).
50. Пунктом 1 частини першої статі 268 ЦК України встановлено, що позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом.
51. Положеннями статті 258 ЦК України врегульовано питання спеціальної позовної давності. За пунктом 2 частини другої вказаної статті для спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації встановлюється строк позовної давності в один рік. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості.
52. Згідно зі статтею 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.
53. Початок перебігу позовної давності визначається статтею 261 ЦК України. Так, за загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила(частина перша статті 261 ЦК України). А за зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання (частина п`ята цієї статті).
54. Згідно із частиною четвертою статті 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
55. Для застосування позовної давності за заявою сторони у спорі суд має дослідити питання її перебігу окремо за кожною звернутою до цієї сторони позовною вимогою, і залежно від установленого дійти висновку про те, чи спливла позовна давність до відповідних вимог.
56. Отже, системним аналізом наведених положень дає підстави для висновку, що вимоги про захист гідності, честі чи ділової репутації випливають із порушення особистих немайнових прав, тому згідно з пунктом 1 частини першої статті 268 ЦК України позовна давність на них не поширюється, крім випадків, встановлених законом, зокрема пунктом 2 частини другої статті 258 ЦК України.
57. Покладаючи на відповідача обов`язок по спростуванню недостовірної інформації, апеляційний суд достеменно не встановив, коли саме позивач довідався про розповсюдження такої інформації або міг дізнатись.
58. Зіславшись на те, що при розповсюдженні інформації відповідач діяв від власного імені позивач дізнався лише з ухвали Господарського суду м. Києва від 25 лютого 2016 року, апеляційний суд не дав жодної правової оцінки тим обставинам, що розповсюдження інформації, про спростування якої пред`явлення позову мало місце в листопаді 2014 року, пред`явлення позову до господарського суду було у визначений законом строк – 03 грудня 2015 року Господарський суд м. Києва прийняв позовну заяву до провадження, звернення з даним позовом мало місце в серпня 2016 року.
59. Разом із тим, річний строк позовної давності, визначений пунктом 2 частини другої статті 258 ЦК України обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості.


ПОСТАНОВИВ: 3. Справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду апеляційної інстанції (новий розгляд):
Як вбачається із матеріалів справи, розповсюдження недостовірної інформації відбулось у листопаді 2014 року, тобто останній день для пред`явлення позову вважається 1 грудня 2015 року. Позивач звернувся до господарського суду із позовом про спростування недостовірної інформації у межах строку, визначеного п. 2 ч. 2 ст. 258 ЦК України. Ухвалою суду від 27 березня 2015 року відкрито провадження у справі № 910/7467/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛ ОІЛ» до Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України», третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю «Нові-медіа» про спростування недостовірної інформації. Тобто з 27 березня 2015 року перервався річний строк позовної давності.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.02.2016 року, яка набрала законної сили, встановлено, що в ефірі «Радио Вести» у листопаді 2014 року ОСОБА_1 діяв від власного імені, не представляв інтереси Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України», у зв`язку з чим припинено провадження у справі за позовом ТОВ «БЕЛ ОІЛ» до Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» про спростування недостовірної інформації. Саме з цього часу перебіг позовної давності розпочався заново відповідно до ч.3 ст. 264 ЦК України, який закінчився 25 лютого 2016 року.
Позов в цій справі позивач подав 15 серпня 2016 року, тобто в межах позовної давності.
Відповідно до ч. 1 ст. 265 ЦК України залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.
Проте в даному випадку, позов не було залишено без розгляду.
Судова колегія також не погоджується із доводами відповідача про те, що та обставина, що розповсюдив недостовірну інформацію ОСОБА_1 не як президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» до якої пред`являвся позов до господарського суду, а саме як фізична особа стала відома позивачу 18 червня 2015 року, коли Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» подала відзив на позов у господарській справі № 910/7467/15-г у якому було вказано про те, що ОСОБА_1 висловлював свої судження у позаробочий час. Колегія суддів звертає увагу на те, що відзив на позов містить лише заперечення відповідача проти позову, має мету спростувати позовні вимоги і зводиться до захисту відповідача. Тому обставини, які викладені у відзиві на позов не давали позивачу підстав вважати, що ці обставини є дійсними. У позивача були беззаперечні дані, що недостовірну інформацію розповсюдив ОСОБА_1 , а та обставина, чи виступав він від свого імені як фізична особа, або як президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» могла бути встановлена лише судом після дослідження доказів.
Таким чином, лише після ухвалення судом у господарській справі № 910/7467/15-г рішення, у позивача виникло право на пред`явлення позову до ОСОБА_1 .

п о с т а н о в и л а : Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Бел Оіл» задовольнити частково.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2017 року скасувати та ухвалити нове судове рішення.
Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Бел Оіл» до ОСОБА_1 про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації задовольнити частково.
Визнати інформацію, поширену ОСОБА_1 в радіоефірі у вечірній студії «Радио Вести» ведучої ОСОБА_2 , під час обговорення питань ціноутворення на нафтопродукти: «…Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. Это «ІНФОРМАЦІЯ_2». … там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тисяч тонн» недостовірною.
Зобов`язати ОСОБА_1 спростувати недостовірну інформацію шляхом розміщення за власний рахунок повідомлення під заголовком «Спростування» в ефірі радіостанції «Радіо Вісті», а саме «…Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. Это «ІНФОРМАЦІЯ_2». … там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тисяч тонн».
Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Позиція суду касаційної інстанції (новий розгляд):
Позиція Верховного Суду, мотиви, з яких виходить суд, та застосовані норми права

Разом з тим, у виступі ОСОБА_1 міститься і інформація, яка вказує на конкретні факти щодо конкретної компанії. Така інформація як: «…Одна очень известная фирма очень известного бывшего министра продает реактивное топливо вместо дизеля. Это «БРСМ-нафта». … там непонятно откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тисяч тонн» містить конкретні дані. А саме слова «не завезли», «не импортировали», «продают» вказують на конкретні дії та на відсутність певних дій і дані вислови стосуються конкретно «БРСМ-нафта».
Встановивши, що ТОВ «Бел Оіл» довело належними і допустими доказами факт отримання ним за договором поставки нафтопродуктів та розповсюдження їх через мережі АЗС, апеляційний суд дійшов правильного висновку про обґрунтованість позовних вимог у частині зобов`язання спростувати інформацію про те що «БРСМ Нафта», не завізши жодної тони дев`яносто другого бензину, продає його десятками тисяч тонн.

За таких обставин суд касаційної інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для скасування оскаржуваного судового рішення у частині вирішення позовних вимог ТОВ «Бел Оіл» про визнання недостовірної інформації про те, що «…Одна очень известная фирма, очень известного бывшего министра, продает реактивное топливо вместо дизеля. Это «БРСМ-нафта». … там непонятно, откуда люди, которые не импортировали, не завезли ни одной тонны девяносто второго бензина, продают девяносто второй бензин десятками тисяч тон» та зобов`язання її спростувати, оскільки суд апеляційної інстанції, встановивши фактичні обставини справи, які мають значення для правильного її вирішення, ухвалив у цій частині судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, що відповідно до частини першої статті 410 ЦПК України у редакції Кодексу, чинній на час подання касаційної скарги, є підставою для залишення касаційної скарги без задоволення, а постанови апеляційного суду у вказаній частині без змін.

ПОСТАНОВИВ: Касаційну скаргу ОСОБА_1 , подану його представником – адвокатом Веніаміновою Антоніною Павлівною, залишити без задоволення.

Коментар адвоката.
Виходячи з тексту рішень судів, вбачається що стороною Позивача вірно встановила належну особу відповідача, шляхом першого звернення до Господарського суду, де отримала відповідь, щодо правомірної особи автора – фізичної особи. В подальшому, касаційна інстанція домоглася отримання відповіді на питання строків давності, оскільки розгляд спору було розпочато в господарському судочинстві. Таким чином, з дати набрання законної сили рішення господарського суду про встановлення належним відповідачем фізичну особу і було розпочато перебіг строку позовної давності. Власне для цього і потрібно залучати фахового адвоката, щоб провести попередню оцінку справи та доцільність подальшого судового супроводу.

Оцініть статтю
Додати коментар