Спростування висловлювань в судовому засіданні – як захистити свою честь та гідність.

Коростишівський районний суд Житомирської області Цивільне провадження

Наслідки висловлювань в судовому засіданні ? Оцінка звукозапису іншого судого засідання? Наслідки недостовірно інформації відносно фактичних обставин.

Обставини справи.
Позивач звернувся до суду з вказаним позовом, в обґрунтування якого, з врахуванням поданих змін та уточнень, зазначив, що 21 червня 2017 року в залі Коростишівського райсуду під час надання суду пояснень відповідач поширив стосовно позивача недостовірну інформацію, а саме те, що «у 2003-2004 роках позивач разом із своїм зятем ОСОБА_3 приїхали на завод та казали що потрібна рама від трактора і йому її віддали, особисто бачив ту раму і що її передавали в руки зятя ОСОБА_4 ». Вказана інформація є недостовірною, оскільки відповідач не надасть доказів того, що ОСОБА_5 у 2003-2004 роках був зятем позивача, тому позивач не міг приїхати й сказати, що потрібна рама для трактора та її отримати, а зятем позивача ОСОБА_5 став лише 29.09.2007, а тому просить визнати таку інформацію недостовірною, такою, що порочить його честь, гідність та ділову репутацію вказану в звукозаписі судового засідання від 21.06.2017 з 14:22:00 по 14:33:23 та абз.1 стор. 3 Рішення Коростишівського районного суду від 12.02.2018 у справі № 280/61/17, визнати такі дії відповідача неправомірними та зобов`язати відповідача спростувати інформацію у такий самий спосіб. Також, такими діями відповідача позивачу завдано моральну шкоду, яка полягає у позбавленні можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми і яку оцінює в розмірі 50000грн.
Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Мотивація суду першої інстанції.
Також, в п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» зазначено, що не підлягають розгляду судами позови про захист честі, гідності чи ділової репутації, приниження яких відбулося внаслідок давання показань свідками, а так само іншими особами, які брали участь у справі, відносно осіб, які брали участь у тій справі, якщо наведена в них інформація була доказом у справі та оцінювалась судом при ухваленні судового рішення, оскільки нормами процесуальних кодексів встановлено спеціальний порядок дослідження та оцінки таких доказів, а як встановлено судом, то відповідач давав пояснення в якості свідка під час розгляду справи в суді і показання останнього оцінювались судом під час постановлення рішення, тобто в даному випадку позивач фактично просить визнати недостовірною інформацію, яка встановлювалась під час розгляду справи в суді і відповідно оцінена в рішенні суду від 12.02.2018 року справа № 280/61/17 провадження № 2/280/29/18, яке набрало законної сили, тобто в даному випадку вимоги позивача фактично стосуються переоцінки доказів досліджених судом.
В статті 34 Конституції України закріплено, що кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.….

УХВАЛИВ: В задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання дій неправомірними, захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації, відшкодування моральної шкоди відмовити повністю.

Мотивація суду апеляційної інстанції.
Ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив із того, що в ході розгляду справи не встановлено, що інформація, яку повідомив ОСОБА_2 під час допиту його в якості свідка принижує честь, гідність чи ділову репутацію позивача. У задоволенні решти вимог суд відмовив, посилаючись на те, що такі вимоги є похідними від вимог щодо визнання інформації недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію.
Такий висновок суду є правильним, відповідає встановленим судом обставинам справи та нормам матеріального права, які регулюють спірні правовідносини.
Посилання ОСОБА_1 на те, що поширена ОСОБА_2 , як свідком, недостовірна інформація не стосувалася предмету спору у справі № 280/61/17, не є оціночним судженням, а є твердженням про конкретні факти, які звинувачують його ( ОСОБА_1 ) у незаконній діяльності та протиправній поведінці, зокрема у використанні «посадових обов`язків для незаконного отримання матеріальних ресурсів» є такими, що не спростовують висновки суду, з огляду на наступне
.…
п о с т а н о в и в : Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення Коростишівського районного суду Житомирської області від 14 травня 2019 року – без змін.

Мотивація суду касаційної інстанції.
Недоведеність обставин, на наявності яких наполягає позивач, є підставою для відмови у позові; а у разі, якщо на тому наполягає відповідач, – для відхилення його заперечень проти позову.
Встановивши, що відповідач поширив відносно позивача недостовірну інформацію, яка є негативною, суд першої інстанції, з яким погодився й суд апеляційної інстанції, дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог та спростування вказаної інформації у спосіб її розповсюдження

Інші доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду, а зводяться до незгоди заявника з висновком суду та переоцінки доказів у справі, що відповідно до положень статті 400 ЦПК України знаходиться поза межами повноважень Верховного Суду.
У постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16-ц (провадження № 14-446цс18) викладено правовий висновок про те, що встановлення обставин справи, дослідження та оцінка доказів є прерогативою судів першої та апеляційної інстанцій.
.…
ПОСТАНОВИВ: Касаційну скаргу ОСОБА_2 в особі представника ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Рішення Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 17 вересня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 січня 2019 року залишити без змін.

Коментар адвоката.
Судячи з матеріалів справи, сторона Позивача обрала не вірний шлях захисту порушених прав, звертаючись до Суду про спростування інформації висловленої в поясненнях наданих в іншій судовій справі. Як вірно було зазначено Судами, така інформація вже була піддана оцінці і повторно оцінюватися не може.
При необхідності захисту честі та гідності слід встановити характер інформації та особи відповідача, а саме аналіз на можливість притягнення до відповідальності таких осіб. Не вся інформація підлягає спростування, і не всі особи підлягають відповідальності. Власне для цього і потрібно залучати фахового адвоката, щоб провести попередню оцінку справи та доцільність подальшого судового супроводу.

Адвокат із захисту честі та гідності, ділової репутації – 0503700941

Оцініть статтю
Додати коментар